Yoga Zen doen

Je nadis openen met ademhalingsoefeningen

Je nadis openen met ademhalingsoefeningen

Eerder schreef ik over het verschil tussen chi, meridianen en nadis en wat ze met energie te maken hebben. Nadis zijn de kleine energiestroompjes die samenkomen in je chakra’s. Als de energie niet goed doorstroomt, dan kan dit voor gezondheidsproblemen zorgen. Hoe houd je je belangrijkste nadis open?
Door Belle Jansen

Van de duizenden nadis in je lichaam zijn er tien het grootst. Hiervan zijn er drie het belangrijkst, omdat ze zich in de wervelkolom bevinden en door elke chakra stromen. Dit zijn: 

  1. Sushumna: het spirituele kanaal, stroomt recht omhoog door het midden van ons lichaam in de kern van de wervelkolom.
  2. Ida: wordt geassocieerd met de energie van de maan, vertegenwoordigt het vrouwelijke aspect van onze persoonlijkheid, de yin energie, het mentale kanaal. Ida wordt gekanaliseerd via het linker neusgat. Het controleert de functie van het parasympathische zenuwstelsel dat de geest en het lichaam kalmeert, omdat het gerelateerd is aan emoties, gevoelens en herinneringen. Als ida te overheersend is, kunnen vermoeidheid, depressie en het onvermogen om dingen met een duidelijk perspectief te zien, het overnemen.
  3. Pingala: wordt geassocieerd met energie van de zon, vertegenwoordigt het mannelijke aspect van onze persoonlijkheid, de yang energie, het vitale kanaal. Pingala wordt gekanaliseerd via het rechter neusgat. Pingala nadi is verantwoordelijk voor het logische, rationele en analytische intellect, het bestuurt het sympathische zenuwstelsel en stimuleert activiteiten van lichaam en geest. Wanneer pingala te aanwezig is, kun je slaap- of concentratieproblemen ervaren of angstig, prikkelbaar en impulsief worden.

Evenwichtig en helder

Ida verwijst naar de chandra (yin) energieën van de maan, terwijl pingala naar de surya (yang) energieën van de zon verwijst. De twee nadis vullen elkaar aan. De interactie tussen deze twee verschillende energiekanalen regelt alle mentale processen, intuïtie en de activiteit die plaatsvindt tussen de linker- en rechterhelft van onze hersenen. Sushumna nadi stroomt alleen vrij als de ida en pingala nadis evenwichtig en helder zijn. Het open houden van deze drie nadis is daarom belangrijk.

Oefeningen om je nadis te openen

Er zijn verschillende technieken om de belangrijkste nadis te openen:

  • Kom op je zij liggen en gebruik je arm als kussen, waar je hoofd op rust. Neem een paar diepe ademhalingen in deze houding.
  • Ga zitten op een stoel of yogamat en verplaats je gewicht naar de bil van het open neusgat. Neem een paar diepe ademhalingen in deze houding.
  • Doe pranayama oefeningen, zoals nadhi shodana. Of sluit het neusgat dat het meest open is zachtjes af met je duim of ringvinger. Adem door het andere neusgat in en uit.
  • Tel op het ritme van je ademhaling terug vanaf 54 (de helft van 108). Let op hoe je adem door beide neusgaten naar binnen stroomt en bij het punt tussen de wenkbrauwen, het voorhoofdscentrum, samenkomt. Je adem neemt de vorm van een driehoek aan. Door de ademstroom te observeren, wordt de energie van de nadis geactiveerd en uitgebalanceerd. Ook het voorhoofdscentrum zelf wordt geactiveerd.

Welke pranayama oefeningen doe jij graag?

You Might Also Like

Leave a Comment

Leave a Reply